Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις για την ενοικίαση αυτοκινήτου

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει:

 • Να έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 22* ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.
 • Να διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.
 • Να διαθέτει προσωπική πιστωτική κάρτα ή (αν δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα ) να καταβάλει μετρητά το ποσό εγγύησης του αυτοκίνητου το οποίο θα του επιστραφεί κατά την παράδοση.

Παραλαβή Οχημάτων

 • Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του τα ακόλουθα:
 1. Ισχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.
 2. Την προσωπική πιστωτική του κάρτα. (Όχι ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ )
  – Κάρτες τρίτων δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση.
  – Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δε διαθέτει πιστωτική κάρτα μπορεί να ενοικιάσει όχημα καταβάλλοντας μετρητά το ποσό της εγγύησης του αυτοκινήτου.
 • Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.
 • Είναι πολύ σημαντικό κατά την παραλαβή ,ο ενοικιαστής του οχήματος να ελέγξει με μεγάλη προσοχή το όχημα μαζί με το στέλεχος της Golden Rent και να συμφωνήσει στην καταγραφή τυχόν προγενέστερων ζημιών. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει κατά την παραλαβή του οχήματος το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο κατάστασης παραλαβής και παράδοσης του αυτοκινήτου, βάσει του οποίου θα γίνει η παραλαβή επιστροφής του οχήματος.

Ασφάλειες

Tα οχήματα της GOLDEN RENT είναι ασφαλισμένα:

 1. έναντι τρίτων (εξαιρουμένου του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως 1.000.000,00€ ανά θύμα.
 2. για υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένου του οχήματος της GOLDEN RENT ) έως 1.000.000,00€.
 3. νομική κάλυψη.

Μικτή Ασφάλεια ( C.D.W. – TP) με Απαλλαγή

Σε κάθε ατύχημα ή σε περίπτωση κλοπής – φωτιάς  του αυτοκίνητου της Golden Rent   που φέρει ευθύνη ο μισθωτής υποχρεούται να  συμμετέχει για την αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου της εταιρείας με το ποσό των:

500€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας B
500€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας B1
600€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας C
600€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας C1
700€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας C2
700€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας D
800€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας D1
800€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας D2
900€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας Ε
1000€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας F
1200€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας G

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Σε περίπτωση που δεν ευθύνεται ο οδηγός- ενοικιαστής του οχήματος της Golden Rent δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος.

Σημ.: Η παραπάνω ασφάλεια δεν καλύπτει ζημίες που έχουν προκληθεί κατά τον χρόνο που ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν2696/1999 ΦΕΚ 57Α) ή από άτομα τα όποια δεν αναγράφονται ως οδηγοί στο μισθωτήριο συμβόλαιο ,καθώς και σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί καταγραφή του συμβάντος από την τροχαία ή την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας που είναι ασφαλισμένα τα οχήματα της Golden Rent.

Μικτή Ασφάλεια Μερικής Απαλλαγής (F.D.W.)

Απαλλάσσεται ο ενοικιαστής του αυτοκινήτου από την ανωτέρω συμβατική συμμετοχή  του στην αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκίνητου της εταιρίας εάν επιλέξει κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου να λάβει την ασφάλεια με μερική απαλλαγή ευθύνης ζημιών (F.D.W)  και να καταβάλλει επιπλέον για κάθε ημέρα ενοικίασης :

Το ποσό των 3.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων B
Το ποσό των 4.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων B1 – C – C1 – C2
Το ποσό των 5.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων D
Το ποσό των 6.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων D1-D2
Το ποσό των 7.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων E
Το ποσό των 8.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων F
Το ποσό των 10.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων G

Στην προαναφερθείσα απαλλαγή του μισθωτή δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις  κλοπής – πυρός αυτοκινήτου, ζημίες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στους τροχούς (ελαστικά, ζάντες), κάψιμο καθισμάτων, απώλεια των κλειδιών και  οποιαδήποτε απώλεια εξαρτήματος του αυτοκινήτου . Στα προαναφερθέντα ισχύει η ασφάλεια Μερικής Απαλλαγή Ευθύνης ζημιών ( C.D.W ) – ( T.P )

Σημ.: H παραπάνω ασφάλεια δεν καλύπτει ζημίες που έχουν προκληθεί κατά τον χρόνο που ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν2696/1999 ΦΕΚ 57Α’) ή από άτομα τα όποια δεν αναγράφονται ως οδηγοί στο μισθωτήριο συμβόλαιο, καθώς και σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί καταγραφή του συμβάντος από την τροχαία ή την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας που είναι ασφαλισμένα τα οχήματα της Golden Rent.

Full Extra Ασφάλεια (W.U.G – TP) με Μηδενική Απαλλαγή

Επιπλέον προαιρετική ασφάλιση για κλοπή-φωτιά  αυτοκινήτου, για ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, τροχούς, (ελαστικά, ζάντες), κάψιμο καθισμάτων, απώλεια των κλειδιών και για οποιαδήποτε απώλεια εξαρτήματος του αυτοκινήτου .

Απαλλάσσεται της παραπάνω ευθύνης ο ενοικιαστής εφ’ όσον κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου λάβει την ασφάλεια Wheels, Underneath & Glasses (WUG) , (TP) και επιβαρυνθεί επιπλέον ημερησίως με:

Το ποσό των 6.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων B
Το ποσό των 8.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων B1 – C – C1 – C2
Το ποσό των 9.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων D
Το ποσό των 10.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων D1-D2
Το ποσό των 11.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων E
Το ποσό των 13.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων F
Το ποσό των 16.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων G

Σημ.:H παραπάνω ασφάλεια  δεν καλύπτει ζημίες που έχουν προκληθεί κατά τον χρόνο που ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν2696/1999 ΦΕΚ 57Α) ή από άτομα τα όποια δεν αναγράφονται ως οδηγοί στο μισθωτήριο συμβόλαιο ,καθώς και σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί καταγραφή του συμβάντος από την τροχαία ή την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας που είναι ασφαλισμένα τα οχήματα της Golden Rent.

 

Πρόσθετες Χρεώσεις

Χρέωση χιλιόμετρων

Η επιπλέον χρέωση χιλιόμετρων γίνεται αναλόγως με την κατηγορία του αυτοκίνητου και ισχύει για κράτηση μικρότερη των τριών ημερών.

H επιπλέον χρέωση γίνεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β,B1:0.10 €/ χιλιόμετρο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C,C1,C2:0.15 €/ χιλιόμετρο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D,D1,D2:0.20 €/ χιλιόμετρο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E:0.25 €/χιλιόμετρο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F:0.30 €/ χιλιόμετρο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ G:0.35 €/ χιλιόμετρο

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Παραλαβή / Επιστροφή

Για παράδοση ή παραλαβή  αυτοκίνητου πριν τις 7:00 το πρωί και μετά τις 22:00 το βράδυ υπάρχει εξτρά χρέωση 20,00 ευρώ.

Για παράδοση και παραλαβή αυτοκίνητου πριν τις 7:00 το πρωί και μετά τις 22:00 το βράδυ υπάρχει εξτρά χρέωση 30,00 ευρώ

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Σύστημα  «Μίσθωσε εδώ – Άφησε εκεί»  (One Way)

Υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης και παραλαβής σε διαφορετικούς σταθμούς της Golden Rent με την καταβολή του επιπλέον κόστους που ορίζεται από την Golden Rent ανάλογα με τους σταθμούς  που θέλετε να παραλάβετε ή να παραδώσετε το αυτοκίνητο.

Έξοδα φακέλου ατυχήματος

Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 15,00€ σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας Golden Rent  για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση 20,00€ πέραν του κόστους παράβασης (Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων).

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:

80,00€  –  200,00€ για τις κατηγορίες B, B1, C, C1, C2
100,00€ – 250,00€ για τις κατηγορίες D, D1, D2, E
200,00€ – 350,00€ για τις κατηγορίες F, G

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Εσωτερικό αυτοκινήτου

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα ζώου, άμμος κ.α. στα καθίσματα , στο πάτωμα ή στο πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 80,00€.
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Καύσιμα

Το αυτοκίνητο παραδίνεται με ότι βενζίνη έχει μέσα και με το ίδιο επίπεδο βενζίνης επιστρέφεται πίσω.

Επέκταση ενοικίασης ακινήτου

Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Golden Rent  2 ημέρες πριν την λήξη της μίσθωσης,   για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Αντικατάσταση αυτοκινήτου

Αντικατάσταση αυτοκίνητου μετά από ατύχημα ή μηχανική βλάβη, γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την  Golden Rent  , εντός 48 ωρών για την περίοδο από 14/9 έως 14/6 και εντός 72 ωρών για την περίοδο από 15/6 έως 14/9.

Ακύρωση κράτησης

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την κράτηση σας δεν επιβαρύνεστε με κανένα κόστος . Η ακύρωση της κράτησης γίνεται είτε  μέσω της ιστοσελίδας μας www.goldenrent.gr είτε καλώντας στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας.

Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος πριν την αναγραφόμενη στο μισθωτήριο συμβόλαιο ημερομηνία , δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Online κράτηση

Κάθε κράτηση που πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της Golden Rent έχει ισχύ μόνον όταν επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την Golden Rent.

Η Golden Rent κατά την επιβεβαίωση μιας κράτησης μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας ενημερώνει για όλες τις σχετικές διαδικασίες, προκειμένου η κράτηση να τεθεί σε ισχύ. Η κράτηση έχει ισχύ μόνον όταν ολοκληρωθούν  όλες οι διαδικασίες που τίθενται ως προϋπόθεση στο μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης.

Πιθανά αιτήματα αλλαγής μιας ήδη επιβεβαιωμένης κράτησης πρέπει να γίνονται μόνο μέσω email ή μέσω του συστήματος αλλαγής κρατήσεων της διαδικτυακής τοποθεσίας, αν αυτό είναι διαθέσιμο. Οι όποιες αλλαγές ισχύουν, μόνον εφ’ όσον επιβεβαιωθούν από την Golden Rent .

Όλες οι κρατήσεις που γίνονται μέσω της διαδικτυακής μας τοποθεσίας, διέπονται από τους ίδιους όρους χρήσης, που διέπουν όλες τις κρατήσεις, όπως αυτοί ρητά αναφέρονται πιο πάνω.

Πιστωτική κάρταΜετρητά

Η  Golden Rent  δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, American Express, Diners Club, MasterCard . Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με μετρητά είναι απαραίτητη η καταβολή εγγύησης (μετρητά) ή εάν διαθέτετε πιστωτική κάρτα ,αναγράφεται στο συμβόλαιο ο πλήρης αριθμός πιστωτικής κάρτας από την όποια δεν δεσμεύεται  κάποιο ποσό παρά μόνο εάν ο ενοικιαστής-οδηγός του αυτοκίνητου της Golden Rent παραβεί τους όρους συμφωνίας που αναγράφονται στο συμβόλαιο.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/2016/679 και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την «GOLDEN RENT».

Η «GOLDEN RENT» μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω της ιστοσελίδας www.goldenrent.gr. Με την πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας της «GOLDEN RENT» οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σε αρχείο, στην επεξεργασία και τον χρόνο διατήρησής τους σε αρχείο, αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «GOLDEN RENT» ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@goldenrent.gr.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα, που εσείς μας γνωστοποιείτε, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την «GOLDEN RENT» (Χατζηβασιλειάδου Χριστίνα), ως υπευθύνου επεξεργασίας (στοιχεία επικοινωνίας: info@goldenrent.gr, διεύθυνση: αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, αεροδρόμιο Καβάλας, τηλ. 00302310478080), αυστηρά και μόνον στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με την «GOLDEN RENT» ή για τον σκοπό περιήγησης στην ιστοσελίδα μας ή για την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletters.

 

Προσωπικά δεδομένα του χρήστη του διαδικτύου που συλλέγουμε και διατηρούμε σε αρχείο

Από τα στοιχεία που εσείς μας γνωστοποιείτε ηλεκτρονικά (π.χ. με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, με την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletters, με την πραγματοποίηση κρατήσεων κ.ό.κ.), τηρούμε σε αρχείο, με πρόσβαση από τους εργαζόμενους ή/και συνεργάτες της «GOLDEN RENT», σεβόμενοι την αρχή της ελαχιστοποίησης, μόνον τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα που συνδέονται με την περιήγησή σας στην τηρούμενη από εμάς ιστοσελίδα  ή στις ιστοσελίδες που διατηρούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook κ.λπ.), την τυχόν εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletters και την πραγματοποίηση κρατήσεων, οπότε, στις τελευταίες περιπτώσεις, ζητούμε να μας δηλώσετε και διατηρούμε καταχωρημένα, από τα στοιχεία σας, όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, αναλυτικά στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας και σταθερό και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας (newsletters), καθώς επίσης στοιχεία διεύθυνσης τιμολόγησης, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό διπλώματος οδήγησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Στο αρχείο αυτό, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων από την υπεύθυνη επεξεργασίας είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο είτε από την υπεύθυνη επεξεργασίας, είτε από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της υπεύθυνης επεξεργασίας ή του εκάστοτε εκτελούντος την επεξεργασία κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό της υπεύθυνης επεξεργασίας και αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών προς το υποκείμενο των δεδομένων ή την πραγματοποίηση/διεκπεραίωση συναλλαγών μαζί του. Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων (π.χ. με διαβίβαση σε τρίτους) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων. Το αρχείο που τηρεί η υπεύθυνη επεξεργασίας είναι εμπιστευτικό και μη προσβάσιμο σε τρίτα πρόσωπα, τόσο αναφορικά με την έντυπη όσο και αναφορικά με την ψηφιακή μορφή του, που είναι απολύτως κρυπτογραφημένη.

Σημειώνεται, ότι η «GOLDEN RENT» δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά τη φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών δεδομένων σας, συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

 

Πολιτική για cookies

Ειδικότερα, κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα www.goldenrent.gr, η «GOLDEN RENT» ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

 

Σκοπός της επεξεργασίας και χρόνος διατήρησης σε αρχείο

Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την περιήγησή σας στο διαδίκτυο και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και θα πραγματοποιείται, με τήρηση αρχείου, για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την τελευταία συναλλακτική μας επαφή, εφόσον δεν υφίστανται σχέσεις προς εκκαθάριση, ή εωσότου μας ζητήσετε την παύση της.

 

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων

Οποτεδήποτε θελήσετε, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για την επεξεργασία από την «GOLDEN RENT» των προσωπικών σας δεδομένων.

Αναλυτικά, μπορείτε, μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματός σας προς την υπεύθυνη επεξεργασίας, να:

 • λάβετε από την «GOLDEN RENT» επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή αποτελούν (και σε ποιο βαθμό και έκταση) αντικείμενο επεξεργασίας.
 • ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα κ.λπ.
 • ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία είτε σε απλή μορφή είτε σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα, μορφή.
 • ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • ζητήσετε να διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την «GOLDEN RENT».
 • ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από την «GOLDEN RENT» σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 • υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης.