Νέος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη

Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις για την ενοικίαση αυτοκινήτου

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει:

 • Να έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23* ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.
 • Να διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.
 • Να διαθέτει προσωπική πιστωτική κάρτα ή (αν δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα ) να καταβάλει μετρητά το ποσό εγγύησης του αυτοκίνητου το οποίο θα του επιστραφεί κατά την παράδοση.

Παραλαβή Οχημάτων

 • Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του τα ακόλουθα:
 1. Ισχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.
 2. Την προσωπική πιστωτική του κάρτα. (Όχι ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ )
  – Κάρτες τρίτων δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση.
  – Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δε διαθέτει πιστωτική κάρτα μπορεί να ενοικιάσει όχημα καταβάλλοντας μετρητά το ποσό της εγγύησης του αυτοκινήτου.
 • Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.
 • Είναι πολύ σημαντικό κατά την παραλαβή ,ο ενοικιαστής του οχήματος να ελέγξει με μεγάλη προσοχή το όχημα μαζί με το στέλεχος της Golden Rent και να συμφωνήσει στην καταγραφή τυχόν προγενέστερων ζημιών. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει κατά την παραλαβή του οχήματος το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο κατάστασης παραλαβής και παράδοσης του αυτοκινήτου, βάσει του οποίου θα γίνει η παραλαβή επιστροφής του οχήματος.

Ασφάλειες

Tα οχήματα της GOLDEN RENT είναι ασφαλισμένα:

 1. έναντι τρίτων (εξαιρουμένου του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως 1.000.000,00€ ανά θύμα.
 2. για υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένου του οχήματος της GOLDEN RENT ) έως 1.000.000,00€.
 3. νομική κάλυψη.

Μικτή Ασφάλεια ( C.D.W. – TP) με Απαλλαγή

Σε κάθε ατύχημα ή σε περίπτωση κλοπής – φωτιάς  του αυτοκίνητου της Golden Rent   που φέρει ευθύνη ο μισθωτής υποχρεούται να  συμμετέχει για την αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου της εταιρείας με το ποσό των:

500€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας B
500€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας B1
600€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας C, CN
600€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας C1
700€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας C2
700€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας D
800€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας D1
800€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας D2
900€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας Ε
1000€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας F,SUV
1200€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας G
800€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας CRG1
1200€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας CRG2
1500€ για αυτοκίνητα της κατηγορίας CRG3, RCRG3

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Σε περίπτωση που δεν ευθύνεται ο οδηγός- ενοικιαστής του οχήματος της Golden Rent δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος.

Σημ.: Η παραπάνω ασφάλεια δεν καλύπτει ζημίες που έχουν προκληθεί κατά τον χρόνο που ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν2696/1999 ΦΕΚ 57Α) ή από άτομα τα όποια δεν αναγράφονται ως οδηγοί στο μισθωτήριο συμβόλαιο ,καθώς και σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί καταγραφή του συμβάντος από την τροχαία ή την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας που είναι ασφαλισμένα τα οχήματα της Golden Rent.

Μικτή Ασφάλεια Μερικής Απαλλαγής (F.D.W.)

Επιπρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση γρατσουνιάς – ζημίας περιμετρικά του αυτοκινήτου, θραύσης κρυστάλλων ή καθρέπτη. Aπαλλάσσεται ο ενοικιαστής του αυτοκινήτου από την ανωτέρω συμβατική συμμετοχή  του στην αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκίνητου της εταιρίας εάν επιλέξει κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου να λάβει την ασφάλεια με μερική απαλλαγή ευθύνης ζημιών (F.D.W)  και να καταβάλλει επιπλέον για κάθε ημέρα ενοικίασης :

Το ποσό των 3.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων B
Το ποσό των 4.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων B1, C, C1, C2, CN
Το ποσό των 5.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων D
Το ποσό των 6.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων D1-D2
Το ποσό των 7.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων E
Το ποσό των 8.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων F
Το ποσό των 9.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων SUV
Το ποσό των 10.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων G
Το ποσό των 6.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων CRG1
Το ποσό των 10.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων CRG2
Το ποσό των 14.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων CRG3, RCRG3

Στην προαναφερθείσα απαλλαγή του μισθωτή δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις  κλοπής – πυρός αυτοκινήτου, ζημίες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στους τροχούς (ελαστικά, ζάντες), κάψιμο καθισμάτων, απώλεια των κλειδιών και  οποιαδήποτε απώλεια εξαρτήματος του αυτοκινήτου . Στα προαναφερθέντα ισχύει η ασφάλεια Μερικής Απαλλαγής Ευθύνης ζημιών ( C.D.W ) – ( T.P )

Σημ.: H παραπάνω ασφάλεια δεν καλύπτει ζημίες που έχουν προκληθεί κατά τον χρόνο που ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν2696/1999 ΦΕΚ 57Α’) ή από άτομα τα όποια δεν αναγράφονται ως οδηγοί στο μισθωτήριο συμβόλαιο, καθώς και σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί καταγραφή του συμβάντος από την τροχαία ή την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας που είναι ασφαλισμένα τα οχήματα της Golden Rent.

Full Extra Ασφάλεια (W.U.G – TP) με Μηδενική Απαλλαγή

Επιπρόσθετη ασφάλιση για κλοπή-φωτιά  αυτοκινήτου, για ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, τροχούς, (ελαστικά, ζάντες), κάψιμο καθισμάτων, απώλεια των κλειδιών και για οποιαδήποτε απώλεια εξαρτήματος του αυτοκινήτου .

Απαλλάσσεται της παραπάνω ευθύνης ο ενοικιαστής εφ’ όσον κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου λάβει την ασφάλεια Wheels, Underneath & Glasses (WUG) , (TP) και επιβαρυνθεί επιπλέον ημερησίως με:

Το ποσό των 6.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων B
Το ποσό των 8.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων B1, C, C1, C2, CN
Το ποσό των 9.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων D
Το ποσό των 10.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων D1, D2
Το ποσό των 11.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων E
Το ποσό των 13.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων F
Το ποσό των 15.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων SUV
Το ποσό των 16.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων G
Το ποσό των 12.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων CRG1
Το ποσό των 16.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων CRG2
Το ποσό των 20.00 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων CRG3, RCRG3

Σημ.:H παραπάνω ασφάλεια  δεν καλύπτει ζημίες που έχουν προκληθεί κατά τον χρόνο που ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν2696/1999 ΦΕΚ 57Α) ή από άτομα τα όποια δεν αναγράφονται ως οδηγοί στο μισθωτήριο συμβόλαιο ,καθώς και σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί καταγραφή του συμβάντος από την τροχαία ή την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας που είναι ασφαλισμένα τα οχήματα της Golden Rent.

 

Ασφαλιστική κάλυψη μεταφοράς με πλοίο

Η κάλυψη μεταφοράς με πλοίο επεκτείνει όλες τις καλύψεις και τους περιορισμούς ευθύνης του συμβολαίου ενοικίασης αυτοκινήτου κατά την μεταφορά του οχήματος με το πλοίο. Το κόστος είναι €25 (τιμή με ΦΠΑ 24%) ανά ενοικίαση. (Απαιτείται επιπλέον ενημέρωση της Golden Rent κατά την παραλαβή του οχήματος).

Η μεταφορά του οχήματος με πλοίο επιτρέπεται μόνο και εφόσον ο μισθωτής έχει αποδεχθεί την «Κάλυψη μεταφοράς με πλοίο». Σε διαφορετική περίπτωση, ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για το σύνολο της όποιας ζημιάς τυχόν προκληθεί στο μισθωμένο όχημα κατά την μεταφορά του από οποιαδήποτε αιτία, ανεξαρτήτως των όποιων καλύψεων και περιορισμών ευθύνης έχει αποδεχθεί και πληρώσει κατά την έναρξη της μίσθωσης.

Οδήγηση και μεταφορά εκτός του επίσημου εθνικού δικτύου

Απαγορεύεται η μεταφορά και οδήγηση των αυτοκινήτων της GOLDEN RENT εκτός του επίσημου εθνικού δικτύου.

Η οδήγηση εκτός του επίσημου εθνικού δικτύου χωρίς την άδεια της GOLDEN RENT δεν παρέχει οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη και κατ’ επέκταση ουδεμία απαλλαγή ευθύνης υφίσταται.

Χρέωση χιλιόμετρων

Η επιπλέον χρέωση χιλιόμετρων γίνεται αναλόγως με την κατηγορία του αυτοκίνητου και ισχύει για κράτηση μικρότερη των τριών ημερών.

H επιπλέον χρέωση γίνεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β,B1: 0.10 €/ χιλιόμετρο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C,C1,C2,CN: 0.15 €/ χιλιόμετρο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D,D1,D2: 0.20 €/ χιλιόμετρο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E,CRG1: 0.25 €/χιλιόμετρο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F,SUV,CRG2: 0.30 €/ χιλιόμετρο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ G,CRG3, RCRG3: 0.35 €/ χιλιόμετρο

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Παραλαβή / Επιστροφή

Για παράδοση ή παραλαβή  αυτοκίνητου πριν τις 7:00 το πρωί και μετά τις 22:00 το βράδυ υπάρχει εξτρά χρέωση 20,00 ευρώ.

Για παράδοση και παραλαβή αυτοκίνητου πριν τις 7:00 το πρωί και μετά τις 22:00 το βράδυ υπάρχει εξτρά χρέωση 30,00 ευρώ

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Σύστημα  «Μίσθωσε εδώ – Άφησε εκεί»  (One Way)

Υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης και παραλαβής σε διαφορετικούς σταθμούς της Golden Rent με την καταβολή του επιπλέον κόστους που ορίζεται από την Golden Rent ανάλογα με τους σταθμούς  που θέλετε να παραλάβετε ή να παραδώσετε το αυτοκίνητο.

Αλυσίδες χιονιού

Οι χιονοαλυσίδες παρέχονται από την εταιρεία Golden Rent, ΔΩΡΕΑΝ.
Κατά την παράδοσή τους, είναι απαραίτητο να βρίσκονται στην κατάσταση με την οποία παραλήφθηκαν από τον πελάτη, (Συσκευασμένες και σε καλή κατάσταση) διαφορετικά υπάρχει επιπλέον χρέωση της τάξεως των 30€.

Οδική Βοήθεια

Τα αυτοκίνητα της Golden Rent καλύπτονται 24ωρες από οδική βοήθεια. Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε στο 2310 478080.

Δικαστικά Έξοδα

Σε περίπτωση μη απόδοσης του μισθίου κατά τον δέοντα τρόπο και στον δέοντα τόπο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, μετά τη λήξη ή καταγγελία της προκείμενης σύμβασης, ο Μισθωτής και ο Εγγυητής έχουν υποχρέωση, αυτοτελώς και εις ολόκληρον έκαστος από αυτούς, να αποκαταστήσουν κάθε δαπάνη της Εκμισθώτριας λόγω της μη απόδοσης ή της μη προσήκουσας απόδοσης, στην οποία, σε περίπτωση πραγματοποίησης νομικών ενεργειών από μέρους της, ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή ανακριτικής αρχής, συμπεριλαμβάνεται σωρευτικά και η καθαρή αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων της Εκμισθώτριας: α) ποσού εξακοσίων (600) ευρώ για την αποστολή εξωδίκου δήλωσης θέσης προθεσμίας απόδοσης ή/και αποκατάστασης ζημιών του οχήματος που κατά τεκμήριο οφείλονται στον μισθωτή, που υπέχει νόθο αντικειμενική ευθύνη προς τούτο, και β) επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ για την υποβολή έγκλησης και το ίδιο ποσό για κάθε επιπλέον διαδικαστική πράξη διεκδίκησης των οφειλόμενων από τη μισθώτρια πιο πάνω ποσών, καθώς και οποιοδήποτε τέλος ή φόρος ή ποσό παραβόλου που τυχόν καταβληθεί από την Εκμισθώτρια για τον σκοπό αυτό, που άπαντα τα πιο πάνω ποσά δύνανται μόνο με τα σχετικά αντίστοιχα προς αυτά παραστατικά και τα αποδεικτικά εξόφλησης αυτών από την Εκμισθώτρια, σε συνδυασμό με την παρούσα σύμβαση, να αναζητηθούν δικαστικώς από τον Μισθωτή με την έκδοση διαταγής πληρωμής, εθνικής ή ευρωπαϊκής ανάλογα, σε βάρος του.

Μετά τη λήξη ή διακοπή της μισθωτικής περιόδου ο Μισθωτής πρέπει να επιστρέψει στην Εκμισθώτρια τα αυτοκίνητα στην ίδια καλή κατάσταση, όπως τα παρέλαβε, υποχρεούται δε να τα επιστρέψει σε μία εκ των εγκαταστάσεων της Εκμισθώτριας. Σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα ή ανταλλακτικά κατά την παράδοση ή το αυτοκίνητο έχει υποστεί φθορές πέραν της συνήθους χρήσεως ο Μισθωτής, που κατά τεκμήριο ευθύνεται υπέχων νόθο αντικειμενική ευθύνη, υποχρεούται να καταβάλλει στην Εκμισθώτρια το κόστος αντικαταστάσεως ή επισκευής κατά περίπτωση, σύμφωνα με σχετικώς συντασσόμενη από συνεργάτη της Εκμισθώτριας έκθεση εκτίμησης ζημιών, συνοδευόμενη από αντίστοιχο παραστατικό συνεργαζόμενου με την Εκμισθώτρια συνεργείου, όπου αποκλειστικά μπορεί να πραγματοποιηθεί η επιδιόρθωση. Η εκ της αιτίας αυτής απαίτηση της Εκμισθώτριας εξοφλείται ολικά ή μερικά με την υπέρ αυτής κατάπτωση αντίστοιχου ποσού από κάθε δοθείσα από τον Μισθωτή εγγύηση, εκτός αν η σχετική απαίτηση της Εκμισθώτριας υπερβαίνει το ποσό της δοθείσης εγγύησης, οπότε το υπερβάλλον αποδοτέο προς την Εκμισθώτρια ποσό δύναται μόνο με την πιο πάνω έκθεση προεκτίμησης, το αντίστοιχο προς αυτόν παραστατικό και το αποδεικτικά εξόφλησης αυτού από την Εκμισθώτρια, σε συνδυασμό με την παρούσα σύμβαση, να αναζητηθούν δικαστικώς από τον Μισθωτή με την έκδοση διαταγής πληρωμής, εθνικής ή ευρωπαϊκής ανάλογα, σε βάρος του..

Έξοδα φακέλου ατυχήματος

Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 15,00€ σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας Golden Rent  για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση 20,00€ πέραν του κόστους παράβασης (Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων).

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:

80,00€  –  200,00€ για τις κατηγορίες B, B1, C, C1, C2, CN
100,00€ – 250,00€ για τις κατηγορίες D, D1, D2, E
200,00€ – 350,00€ για τις κατηγορίες F, SUV, G, CRG1, CRG2, CRG3, RCRG3

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Αφαίρεση πινακίδων

Σε περίπτωση αφαίρεσης των πινακίδων και επιστροφής του οχήματος στην GOLDEN RENT χωρίς αυτές, ο μισθωτής καταβάλει αποζημίωση χρήσης του αυτοκίνητου για ολόκληρο το χρονικό διάστημα αφαίρεσης των πινακίδων σύμφωνα με τον αριθμό των ημέρων που καθορίζεται από το έντυπο βεβαίωσης της τροχαίας. Η αποζημίωση χρήσης θα υπολογίζεται βάση του ημερήσιου μισθώματος πολλαπλασιαζόμενη με το σύνολο των ημέρων έως την ημερομηνία επιστροφής των πινακίδων. Καμία ασφάλεια δεν απαλλάσσει τον μισθωτή από την παραπάνω χρέωση.

Εσωτερικό αυτοκινήτου

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα ζώου, άμμος κ.α. στα καθίσματα , στο πάτωμα ή στο πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 80,00€.
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Καύσιμα

Το αυτοκίνητο παραδίνεται με ότι βενζίνη έχει μέσα και με το ίδιο επίπεδο βενζίνης επιστρέφεται πίσω.

Επέκταση ενοικίασης αυτοκινήτου

Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Golden Rent  2 ημέρες πριν την λήξη της μίσθωσης,   για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Αντικατάσταση αυτοκινήτου

Αντικατάσταση αυτοκίνητου μετά από ατύχημα ή μηχανική βλάβη, γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την  Golden Rent  , εντός 48 ωρών για την περίοδο από 14/9 έως 14/6 και εντός 72 ωρών για την περίοδο από 15/6 έως 14/9.

Μεταφορά αυτοκινήτου εκτός συνόρων

Απαγορεύεται η μεταφορά και οδήγηση των αυτοκινήτων της Golden Rent εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας. Mόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της εταιρείας μας και με την ανάλογη πληρωμή του εκάστοτε ποσού που θα ορίσει η εταιρεία θα επιτρέπεται η μεταφορά και η οδήγηση του αυτοκινήτου της Golden Rent εκτός συνόρων.

Ακύρωση κράτησης

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την κράτηση σας δεν επιβαρύνεστε με κανένα κόστος . Η ακύρωση της κράτησης γίνεται είτε  μέσω της ιστοσελίδας μας www.goldenrent.gr είτε καλώντας στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας.

Πρόωρη επιστροφή οχήματος

Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία, στο μισθωτήριο συμβόλαιο, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Θα υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο θα εξετάζεται κατά περίπτωση, όπου ο πελάτης θα μπορεί να το κάνει χρήση, σε μελλοντική συνεργασία με την εταιρεία μας. Η τυχόν επιβεβαίωση του πιστωτικού υπολοίπου θα πιστοποιείται εγγράφως με mail από την εταιρεία μας.

Online κράτηση

Κάθε κράτηση που πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της Golden Rent έχει ισχύ μόνον όταν επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την Golden Rent.

Η Golden Rent κατά την επιβεβαίωση μιας κράτησης μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας ενημερώνει για όλες τις σχετικές διαδικασίες, προκειμένου η κράτηση να τεθεί σε ισχύ. Η κράτηση έχει ισχύ μόνον όταν ολοκληρωθούν  όλες οι διαδικασίες που τίθενται ως προϋπόθεση στο μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης.

Πιθανά αιτήματα αλλαγής μιας ήδη επιβεβαιωμένης κράτησης πρέπει να γίνονται μόνο μέσω email ή μέσω του συστήματος αλλαγής κρατήσεων της διαδικτυακής τοποθεσίας, αν αυτό είναι διαθέσιμο. Οι όποιες αλλαγές ισχύουν, μόνον εφ’ όσον επιβεβαιωθούν από την Golden Rent .

Όλες οι κρατήσεις που γίνονται μέσω της διαδικτυακής μας τοποθεσίας, διέπονται από τους ίδιους όρους χρήσης, που διέπουν όλες τις κρατήσεις, όπως αυτοί ρητά αναφέρονται πιο πάνω.

Πιστωτική κάρταΜετρητά

Η  Golden Rent  δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, Diners Club, MasterCard . Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με μετρητά είναι απαραίτητη η καταβολή εγγύησης (μετρητά) ή εάν διαθέτετε πιστωτική κάρτα ,αναγράφεται στο συμβόλαιο ο πλήρης αριθμός πιστωτικής κάρτας από την όποια δεν δεσμεύεται  κάποιο ποσό παρά μόνο εάν ο ενοικιαστής-οδηγός του αυτοκίνητου της Golden Rent παραβεί τους όρους συμφωνίας που αναγράφονται στο συμβόλαιο .