Νέος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη

Πολιτική απορρήτου

Κατ’ εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, θα θέλαμε:

 • να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την «GOLDEN RENT».
 • να σας χορηγήσουμε πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία.
 • να σας ενημερώσουμε για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε σε αρχείο:

Από τα στοιχεία που εσείς μας γνωστοποιείτε είτε προφορικά είτε κατά τη συμπλήρωση εντύπων και δηλώσεων είτε ηλεκτρονικά, τηρούμε μέχρι και σήμερα σε ασφαλές κρυπτογραφημένο περιβάλλον, τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα σε αρχείο με πρόσβαση από τους εργαζόμενους ή/και συνεργάτες της «GOLDEN RENT»:

Όνομα, επίθετο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, αναλυτικά στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, σταθερό και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία διπλώματος οδήγησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, παλαιότερες χρεοπιστώσεις στο πλαίσιο τηρούμενου ανοιχτού λογαριασμού και υπόλοιπο οφειλής (καρτέλα πελάτη).

Το αρχείο είναι απόρρητο, εμπιστευτικό και μη προσβάσιμο σε τρίτα πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση, τόσο αναφορικά με την έντυπη όσο και αναφορικά με την ψηφιακή μορφή του, που είναι απολύτως κρυπτογραφημένη.

2. Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα, που εσείς μας έχετε γνωστοποιήσει, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την «GOLDEN RENT», ως υπευθύνου επεξεργασίας (στοιχεία επικοινωνίας: info@goldenrent.gr, Golden Rent ΑΕ, ΑΦΜ 801577901, διεύθυνση: αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, αεροδρόμιο Καβάλας), αυστηρά και μόνον στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με την «GOLDEN RENT».

Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τις μεταξύ μας συναλλακτικές επαφές στο πλαίσιο του αντικειμένου δραστηριοποίησής μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται από την «GOLDEN RENT», σε ασφαλές κρυπτογραφημένο περιβάλλον, για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της μεταξύ μας σύμβασης, εφόσον οι υποχρεώσεις σας από αυτήν έχουν εξοφληθεί, και σε κάθε περίπτωση έως τη δικαστική παραδοχή της παραγραφής οποιωνδήποτε απαιτήσεων από τη μεταξύ μας έννομη σχέση, ή έως την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που επιβάλλεται από τις διατάξεις του νόμου να διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο αρχείο της «GOLDEN RENT».

3. Τα δικαιώματά σας:

Οποτεδήποτε θελήσετε, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για την επεξεργασία από την «GOLDEN RENT» των προσωπικών σας δεδομένων.

Αναλυτικά, μπορείτε να:

 • λάβετε από την «GOLDEN RENT» επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και σε ποιο βαθμό και έκταση.
 • ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα κ.λπ.
 • ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία είτε σε απλή μορφή είτε σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα, μορφή.
 • ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • ζητήσετε να διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την «GOLDEN RENT».
 • ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από την «GOLDEN RENT» σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 • υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

H μεταξύ μας συνεργασία στηρίζεται στην επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Χωρίς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η μεταξύ μας συνεργασία δεν μπορεί να λειτουργήσει, και δυστυχώς πρέπει να διακόπτεται με την προϋπόθεση εκκαθάρισης των μεταξύ μας αμφοτέρωθεν υποχρεώσεων. Σας διαβεβαιώνουμε ωστόσο ότι η «GOLDEN RENT» εγγυάται πλήρως το σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων και τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέσων για τη διασφάλιση της προστασίας τους.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «GOLDEN RENT» ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (τηλ. 00302310478080, email: info@goldenrent.gr).