Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/2016/679 και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την «GOLDEN RENT».

Η «GOLDEN RENT» μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω της ιστοσελίδας www.goldenrent.gr. Με την πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας της «GOLDEN RENT» οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σε αρχείο, στην επεξεργασία και τον χρόνο διατήρησής τους σε αρχείο, αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «GOLDEN RENT» ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@goldenrent.gr.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα, που εσείς μας γνωστοποιείτε, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την «GOLDEN RENT» (Χατζηβασιλειάδου Χριστίνα), ως υπευθύνου επεξεργασίας (στοιχεία επικοινωνίας: info@goldenrent.gr, διεύθυνση: αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, αεροδρόμιο Καβάλας, τηλ. 00302310478080), αυστηρά και μόνον στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με την «GOLDEN RENT» ή για τον σκοπό περιήγησης στην ιστοσελίδα μας ή για την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletters.

 

Προσωπικά δεδομένα του χρήστη του διαδικτύου που συλλέγουμε και διατηρούμε σε αρχείο

Από τα στοιχεία που εσείς μας γνωστοποιείτε ηλεκτρονικά (π.χ. με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, με την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletters, με την πραγματοποίηση κρατήσεων κ.ό.κ.), τηρούμε σε αρχείο, με πρόσβαση από τους εργαζόμενους ή/και συνεργάτες της «GOLDEN RENT», σεβόμενοι την αρχή της ελαχιστοποίησης, μόνον τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα που συνδέονται με την περιήγησή σας στην τηρούμενη από εμάς ιστοσελίδα  ή στις ιστοσελίδες που διατηρούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook κ.λπ.), την τυχόν εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletters και την πραγματοποίηση κρατήσεων, οπότε, στις τελευταίες περιπτώσεις, ζητούμε να μας δηλώσετε και διατηρούμε καταχωρημένα, από τα στοιχεία σας, όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, αναλυτικά στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας και σταθερό και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας (newsletters), καθώς επίσης στοιχεία διεύθυνσης τιμολόγησης, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό διπλώματος οδήγησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Στο αρχείο αυτό, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων από την υπεύθυνη επεξεργασίας είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο είτε από την υπεύθυνη επεξεργασίας, είτε από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της υπεύθυνης επεξεργασίας ή του εκάστοτε εκτελούντος την επεξεργασία κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό της υπεύθυνης επεξεργασίας και αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών προς το υποκείμενο των δεδομένων ή την πραγματοποίηση/διεκπεραίωση συναλλαγών μαζί του. Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων (π.χ. με διαβίβαση σε τρίτους) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων. Το αρχείο που τηρεί η υπεύθυνη επεξεργασίας είναι εμπιστευτικό και μη προσβάσιμο σε τρίτα πρόσωπα, τόσο αναφορικά με την έντυπη όσο και αναφορικά με την ψηφιακή μορφή του, που είναι απολύτως κρυπτογραφημένη.

Σημειώνεται, ότι η «GOLDEN RENT» δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά τη φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών δεδομένων σας, συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

 

Πολιτική για cookies

Ειδικότερα, κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα www.goldenrent.gr, η «GOLDEN RENT» ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

 

Σκοπός της επεξεργασίας και χρόνος διατήρησης σε αρχείο

Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την περιήγησή σας στο διαδίκτυο και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και θα πραγματοποιείται, με τήρηση αρχείου, για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την τελευταία συναλλακτική μας επαφή, εφόσον δεν υφίστανται σχέσεις προς εκκαθάριση, ή εωσότου μας ζητήσετε την παύση της.

 

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων

Οποτεδήποτε θελήσετε, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για την επεξεργασία από την «GOLDEN RENT» των προσωπικών σας δεδομένων.

Αναλυτικά, μπορείτε, μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματός σας προς την υπεύθυνη επεξεργασίας, να:

 • λάβετε από την «GOLDEN RENT» επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή αποτελούν (και σε ποιο βαθμό και έκταση) αντικείμενο επεξεργασίας.
 • ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα κ.λπ.
 • ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία είτε σε απλή μορφή είτε σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα, μορφή.
 • ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • ζητήσετε να διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την «GOLDEN RENT».
 • ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από την «GOLDEN RENT» σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 • υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης.