Νέος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ GOLDEN MONTH

  • Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες με υποχρεωτική επιστροφή του αυτοκινήτου έως την 31η Μάιου (αφορά χρονομισθώσεις επιβατικών Ι.Χ. διάρκειας λιγότερο του ένα (1) έτους). Σε περίπτωση επιστρογής του οχήματος στον έναν μήνα, θα υπάρχει ποινή ίση με την καταβολή διαφοράς ποσού αντίστοιχα της απλής ενοικίασης.
  • Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή τυχόν προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. ή και σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας Golden Rent για την πληρωμή τους, υπάρχει επιβάρυνση €20,00 πέραν του κόστους παράβασης (έξοδα διαχείρισης παραβάσεων).
    Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
  • Δεν υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς του αυτοκινήτου.
  • Η ενοικίαση οχημάτων υπόκειται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ενοικίασης της Golden Rent.