ΣύνδεσηΑναζήτηση παραγγελίας

Για άμεση επικοινωνία καλέστε μας στο:

0030 – 2310 47 80 80

Οροί και Προϋποθέσεις για την ενοικίαση αυτοκινήτου

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να:

 • Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23* ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.
 • Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.
 • Διαθέτει προσωπική πιστωτική κάρτα ή να καταβάλει το ποσό εγγύησης του αυτοκίνητου.

Παραλαβή οχημάτων

 • Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του τα ακόλουθα:
 1. Ισχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.
 2. Την προσωπική πιστωτική του κάρτα.
  - Κάρτες τρίτων δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση.
  - Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δε διαθέτει πιστωτική κάρτα μπορεί να ενοικιάσει όχημα καταβάλλοντας μετρτητά το ποσό της εγγύησης του αυτοκινήτου
 • Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.

 • Είναι πολύ σημαντικό κατά την παραλαβή ,ο ενοικιαστής του οχήματος να ελέγξει με μεγάλη προσοχή το όχημα μαζί με το στέλεχος της GoldenRent και να συμφωνήσει στην καταγραφή τυχόν προγενέστερων ζημιών. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει κατά την παραλαβή του οχήματος το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο κατάστασης παραλαβής και παράδοσης του αυτοκινήτου, βάσει του οποίου θα γίνει η παραλαβή επιστροφής του οχήματος.

Ασφάλειες

Τα οχήματα της GOLDENRENT  είναι ασφαλισμένα:

 1. έναντι τρίτων (εξαιρουμένων του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως 1.000.000,00€ ανά θύμα
 2. για υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένου του οχήματος της GOLDENRENT ) έως 1.000.000,00€
 3. νομική κάλυψη. 

Μικτή Ασφάλεια ( C.D.W. – TP) με Απαλλαγή

Σε κάθε ατύχημα ή σε περίπτωση κλοπής – φωτιάς  του αυτοκίνητου της GoldenRent   που φέρει ευθύνη ο μισθωτής υποχρεούται να  συμμετέχει για την αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου της εταιρείας με το ποσό των:

500,00 ευρώ για αυτοκίνητα της κατηγορίας B

500,00 ευρώ για αυτοκίνητα της κατηγορίας B1

600,00 ευρώ για αυτοκίνητα της κατηγορίας C

600,00 ευρώ για αυτοκίνητα της κατηγορίας C1

600,00 ευρώ για αυτοκίνητα της κατηγορίας C2

700,00 ευρώ για αυτοκίνητα της κατηγορίας D

800,00 ευρώ για αυτοκίνητα της κατηγορίας D1

900,00 ευρώ για αυτοκίνητα της κατηγορίας Ε

1000,00 ευρώ για αυτοκίνητα της κατηγορίας F

1200,00 ευρώ για αυτοκίνητα της κατηγορίας G

Σε περίπτωση που δεν ευθύνεται ο οδηγός- ενοικιαστής του οχήματος της GoldenRent δεν επιβαρύνετε με κανένα κόστος

Σημ.: Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημίες που έχουν προκληθεί κατά τον χρόνο που ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν2696/1999 ΦΕΚ 57Α’) ή από άτομα τα όποια δεν αναγράφονται ως οδηγοί στο μισθωτήριο συμβόλαιο ,καθώς και σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί καταγραφή του συμβάντος από την τροχαία ή την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας που είναι ασφαλισμένα τα οχήματα της Golden Rent.

Full Ασφάλεια (F.D.W.) Χωρίς Απαλλαγή

Απαλλάσσεται ο ενοικιαστής του αυτοκινήτου από την ανωτέρω συμβατική συμμετοχή  του στην αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκίνητου της εταιρίας εάν επιλέξει κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου να λάβει την ασφάλεια με πλήρη απαλλαγή ευθύνης ζημιών (F.D.W)  και να καταβάλλει επιπλέον για κάθε ημέρα ενοικίασης το ποσό των 3 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων B, το ποσό των 3,5 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων B1, το ποσό των 3,5 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων C, το ποσό των 4 ευρώ για την κατηγορία C1, το ποσό των 3,5 ευρώ για την κατηγορία C2, το ποσό των 4 ευρώ για την κατηγορία D, το ποσό των 4,50 ευρώ για την κατηγορία D1, το ποσό των 5 ευρώ για την κατηγορία E , 6 ευρώ για την κατηγορία F και το ποσό των 8 ευρώ για την κατηγορία G.

Στην προαναφερθείσα απαλλαγή του μισθωτή δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις  κλοπής - πυρός αυτοκινήτου, ζημίες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στους τροχούς (ελαστικά, ζάντες), κάψιμο καθισμάτων, απώλεια των κλειδιών και για οποιαδήποτε απώλεια εξαρτήματος του αυτοκινήτου . Στα προαναφερθέντα ισχύει η ασφάλεια Μερικής Απαλλαγή Ευθύνης ζημιών ( C.D.W ) – ( T.P )

Σημ.: Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημίες που έχουν προκληθεί κατά τον χρόνο που ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν2696/1999 ΦΕΚ 57Α’) ή από άτομα τα όποια δεν αναγράφονται ως οδηγοί στο μισθωτήριο συμβόλαιο ,καθώς και σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί καταγραφή του συμβάντος από την τροχαία ή την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας που είναι ασφαλισμένα τα οχήματα της Golden Rent.

Full Extra Ασφάλεια (W.U.G - TP) με Μηδενική Απαλλαγή

Επιπλέον προαιρετική ασφάλιση για κλοπή-φωτιά  αυτοκινήτου, για ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, τροχούς, (ελαστικά, ζάντες), κάψιμο καθισμάτων, απώλεια των κλειδιών και για οποιαδήποτε απώλεια εξαρτήματος του αυτοκινήτου .

Απαλλάσσεται της παραπάνω ευθύνης ο ενοικιαστής εφ' όσον κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου λάβει την ασφάλεια Wheels, Underneath & Glasses (WUG) , (TP) και επιβαρυνθεί επιπλέον ημερησίως με το ποσό των 6 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων Β, το ποσό των 7,5 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων B1, το ποσό των 7,5 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων C, το ποσό των 9 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων C1, το ποσό των 7,5 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων C2, το ποσό των 9 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων D, το ποσό των 9,5 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων D1, το ποσό των 11 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων E, το ποσό των 13 ευρώ για την κατηγορία αυτοκινήτων F και το ποσό των 18 ευρώ για την κατηγορία G.

Σημ.:Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημίες που έχουν προκληθεί κατά τον χρόνο που ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν2696/1999 ΦΕΚ 57Α’) ή από άτομα τα όποια δεν αναγράφονται ως οδηγοί στο μισθωτήριο συμβόλαιο ,καθώς και σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί καταγραφή του συμβάντος από την τροχαία ή την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας που είναι ασφαλισμένα τα οχήματα της Golden Rent.

Πρόσθετες Χρεώσεις

Χρέωση χιλιόμετρων

Η επιπλέον χρέωση χιλιόμετρων γίνετε αναλόγως με την κατηγορία του αυτοκίνητου και ισχύει για κράτηση λιγότερη των τριών ημερών.

H επιπλέον χρέωση γίνεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β,B1 : 0.10 ευρώ / χιλιόμετρο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C,C1,C2: 0.15 ευρώ / χιλιόμετρο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D,D1: 0.20 ευρώ / χιλιόμετρο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E: 0.25 ευρώ / χιλιόμετρο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F: 0.30 ευρώ / χιλιόμετρο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ G: 0.35 ευρώ / χιλιόμετρο

 

Παραλαβή / Επιστροφή

Για παράδοση ή παραλαβή  αυτοκίνητου πριν τις 7:00 το πρωί και μετά τις 22:00 το βράδυ υπάρχει εξτρά χρέωση 20,00 ευρώ

Για παράδοση και παραλαβή αυτοκίνητου πριν τις 7:00 το πρωί και μετά τις 22:00 το βράδυ υπάρχει εξτρά χρέωση 30,00 ευρώ

Σύστημα  "Μίσθωσε εδώ - Άφησε εκεί"  (One Way)

Υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης και παραλαβής σε διαφορετικούς σταθμούς της GoldenRent με την καταβολή του επιπλέον κόστους που ορίζεται από την GoldenRent ανάλογα με τους σταθμούς  που θέλετε να παραλάβετε ή να παραδώσετε το αυτοκίνητο.

Έξοδα φακέλου ατυχήματος

Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 15,00€ σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας GoldenRent  για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση 20,00€ πέραν του κόστους παράβασης (Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων).

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:

 • 80,00€-200,00€ για τις κατηγορίες B, B1, C, C1, C2
 • 100,00€-250,00€ για τις κατηγορίες D, D1, E
 • 200,00€-350,00€ για τις κατηγορίες F, G

Εσωτερικό αυτοκινήτου

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 80,00€

Καύσιμα

Το αυτοκίνητο παραδίνεται με ότι βενζίνη έχει μέσα και με την ίδια βενζίνη επιστρέφεται πίσω.

Επέκταση ενοικίασης

Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την GoldenRent  2 ημέρες πριν την λήξη της μίσθωσης   για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Αντικατάσταση αυτοκίνητου

Αντικατάσταση αυτοκίνητου μετά από ατύχημα ή μηχανική. βλάβη, γίνεται στην έδρα της Golden Rent  εντός 48 ωρών για την περίοδο από 14/9 έως 14/6 και εντός 72 ωρών για την περίοδο από 15/6 έως 14/9.

Ακυρώσεις

Σε περίπτωση που επιθυμείται να ακυρώσετε την κράτηση σας δεν επιβαρύνεστε με κανένα κόστος . Η ακύρωση της κράτησης γίνετε είτε  μέσω της ιστοσελίδας μας www.GoldenRent .gr είτε καλώντας στα τηλεφωνά που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας.

Προσωπικά στοιχειά

Κατά τη διάρκεια της μισθώσεως η Golden Rent έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία του μισθωτή, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε περίπτωση ο μισθωτής θα παραβεί τους όρους του παρόντος συμφωνητικού.

Online κράτηση

Κάθε κράτηση που πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της Golden Rent έχει ισχύ μόνον όταν επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την Golden Rent.

Η Golden Rent κατά την επιβεβαίωση μιας κράτησης μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας ενημερώνει για όλες τις σχετικές διαδικασίες, προκειμένου η κράτηση να τεθεί σε ισχύ. Η κράτηση έχει ισχύ μόνον όταν ολοκληρωθούν  όλες οι διαδικασίες που τίθενται ως προϋπόθεση στο μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης.

Πιθανά αιτήματα αλλαγής μιας ήδη επιβεβαιωμένης κράτησης πρέπει να γίνονται μόνον μέσω email ή μέσω του συστήματος αλλαγής κρατήσεων της διαδικτυακής τοποθεσίας, αν αυτό είναι διαθέσιμο. Οι όποιες αλλαγές ισχύουν, μόνον εφ' όσον επιβεβαιωθούν από την Golden Rent .

Ακύρωση μιας ήδη επιβεβαιωμένης κράτησης μπορεί να γίνει μόνον μέσω email ή μέσω του συστήματος αλλαγής κρατήσεων της διαδικτυακής τοποθεσίας. Η ακύρωση μιας κράτησης ενδέχεται να υπόκειται σε χρέωση ακυρωτικών, σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας.

Όλες οι κρατήσεις που γίνονται μέσω της διαδικτυακής μας τοποθεσίας, διέπονται από τους ίδιους όρους χρήσης, που διέπουν όλες τις κρατήσεις, όπως αυτοί ρητά αναφέρονται πιο πάνω.

Η Golden Rent χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι χρήστες της διαδικτυακής τοποθεσίας, αποκλειστικά και μόνον για τη διαχείριση των κρατήσεων τους και την εξυπηρέτησή τους. Η Golden Rent δεν δανείζει, νοικιάζει, πωλεί αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν, με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο.

Τρόποι πληρωμής

Πιστωτική κάρτα - Μετρητά

Η  GoldenRent  δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, American Express, Diners Club, MasterCard . Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με μετρητά είναι απαραίτητο η καταβολή εγγύησης (μετρητά) ή ο αριθμός πιστωτικής κάρτας από την όποια δεν δεσμεύετε  κάποιο ποσό παρά μόνο εάν ο ενοικιαστής-οδηγός του αυτοκίνητου της GoldenRent παραβεί τους όρους συμφωνίας που αναγράφονται στο συμβόλαιο .

ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ

  24ωρη οδική βοήθεια 
Ελεύθερα χιλιόμετρα
(μέχρι 2 ημέρες 200 χιλ./ημέρα)
Αλυσίδες χιονιού 
Δεύτερος και Τρίτος οδηγός

Δείτε όλες τις δωρεάν παροχές μας

Γιατι
εμάς

Η εταιρία Golden Rent είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1999 στην Καβάλα από τον Μιχάλη Χατζηβασιλειάδη...

Δείτε περισσότερα...

Επικοινωνία

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Αεροδρόμιο Καβάλας


Τηλέφωνο : 0030 – 2310 478 080

E-mail: info@goldenrent.gr

Fax: +30 – 2310 465185 Θεσσαλονίκης

Fax: +30 – 25910 25 253 Καβάλας

facebook Find us on Facebook

© 2014 GoldenRent.gr. All Rights Reserved
Design by ToastedWeb